Jak podnieść poziom prowadzonych projektów w firmie?

Jak podnieść poziom prowadzonych projektów w firmie?

Wiele firm boryka się z niedostateczną efektywnością prowadzonych w firmie projektów. Często realizowane są one niezgodnie z założonym budżetem, harmonogramem, a czasami również nie dostarczają spodziewanej jakości. Dowiedz się jak poprzez szkolenia i kursy z zarządzana projektami podnieść poziom prowadzonych w firmie projektów.

Kurs zarządzania projektami

Kurs zarządzania projektami to program szkoleniowy, którego celem jest nauka efektywnego planowania, koordynacji i realizacji projektów. Uczy on jak zdefiniować cele projektu, określić zasoby potrzebne do ich realizacji, zarządzać ryzykiem, monitorować postęp i zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów. Kurs może być prowadzony w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji grupowych. Jest polecany dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami, szczególnie dla managerów, liderów projektów i innych pracowników odpowiedzialnych za realizację projektów w swoich organizacjach.

Program kursu zarządzanie projektami

Program każdego kursu zarządzania projektami może różnić się w zależności od konkretnego kursu, organizatora, grupy docelowej czy czasu jego trwania. Porównać program szkolenia czy kursu zarządzanie projektami od różnych organizatorów możemy na stronie https://eventis.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami. W trakcie niemalże każdego kursu omawiane są zagadnienia takie jak:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami: pojęcie projektu, cele projektu, różnice między projektem a operacyjnymi działaniami.
 2. Planowanie projektu: definiowanie celów projektu, określanie zakresu, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.
 3. Zarządzanie zasobami: identyfikacja i planowanie potrzebnych zasobów (ludzkich, finansowych i materialnych).
 4. Zarządzanie ryzykiem: identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń dla projektu, opracowywanie i wdrażanie planów zarządzania ryzykiem.
 5. Kontrola i monitorowanie postępów: kontrola postępów w realizacji projektu, weryfikacja harmonogramu i budżetu, raportowanie i komunikacja z interesariuszami.
 6. Zarządzanie zmianami: identyfikacja i zarządzanie zmianami w projekcie, opracowywanie i wdrażanie planów dostosowania do zmian.
 7. Zakończenie projektu: ocena sukcesu projektu, przekazywanie wyników, dokumentowanie projektu oraz wyciąganie wniosków na przyszłość.
 8. Praktyczne ćwiczenia i case studies: uczestnicy kursu zarządzania projektami powinni mieć możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w trakcie ćwiczeń i analizy przypadków.

Metodyki zarządzania projektami

Każdy kurs zarządzania projektami może odnosić się do ogólnych zasad prowadzenia projektów, jak też prezentować zarządzanie projektem z perspektywy wybranej metodyki zarządzania projektami? Czym są takie metodyki? Metodyki zarządzania projektami to ustandaryzowane procesy i narzędzia, które pomagają w planowaniu, koordynacji i realizacji projektów. Są to zestawy zasad i praktyk, które zostały sprawdzone w wielu różnych projektach, wystandaryzowane i zebrane w postaci mniej lub bardziej oficjalnych reguł. Umożliwiają skuteczne i efektywne zarządzanie projektem, jak też łatwiejsze podejmowanie współpracy w projektach dzięki znajomości zasad, przy pomocy których realizowany jest dany projekt. Sprawia to, że członkowie zespołu projektowego mogą szybciej osiągnąć efektywność dołączając do nowego projektu.

Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami to:

 1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge): jest to globalny standard zarządzania projektami opracowany przez Project Management Institute (PMI). Skupia się on na procesach i praktykach związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą projektu.
 2. Agile: jest to zwinne podejście do zarządzania projektami, które skupia się na elastyczności i szybkości reakcji na zmiany w projekcie. Najpopularniejszymi metodykami Agile są Scrum i Kanban. Metodyki te wykorzystywane są w środowiskach, w których zmiany w projekcie pojawiają się często, a bez ich zaadresowania dostarczany produkt czy usługa nie spełniałyby wymogów końcowego użytkownika.
 3. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments): jest to metoda zarządzania projektami stosowana głównie w Wielkiej Brytanii i skupia się na formalnej i kontrolowanej realizacji projektu. Metodyka ta znajduje szerokie zastosowanie w bardziej hierarchicznych organizacjach, w tym w sektorze publicznym.
 4. Waterfall: jest to tradycyjne podejście do zarządzania projektami, w którym procesy są realizowane kolejno i nie powinno się dokonywać zmian w zakresie projektu w trakcie jego realizacji.

Każda z metodyk ma swoje własne unikalne cechy i zalety, dlatego wybór odpowiedniej metodyki zależy od charakteru projektu i potrzeb konkretnej organizacji. Wiele kursów pozwala zapoznać się z różnicami pomiędzy różnymi metodykami, a dzięki temu dokonać wyboru metodyki, która najlepiej sprawdzi się w danym przypadku.

Wybrane kursy zarządzania projektami pozwalają w trakcie jednego kursu poznać zasady i reguły funkcjonujące w ramach więcej niż jednej metodyki zarządzania projektami. Pozwala to uczestnikom zyskać uniwersalność i umiejętność zarządzania projektami bez względu na przyjętą metodykę.

Podsumowanie

Prowadząc firmę warto rozważyć inwestycję w szkolenia zarządzanie projektami oraz kursy, webinary czy konferencje poświęcone tej tematyce, gdyż pozwalają one zwiększyć liczbę projektów realizowanych zgodnie z budżetem, założonym czasem i jakością. Efektywność realizacji projektów może być istotną przewagą konkurencyjną dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość czy branżę, w której działa.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij