Adwokat z urzędu – czy przysługuje przy rozwodzie?

Adwokat z urzędu – czy przysługuje przy rozwodzie?

Rozwód to trudny czas dla obojga małżonków. Są takie sytuacje, w których konieczne jest zatrudnienie skutecznego adwokata, który pomoże nie tylko w jak najbardziej korzystnym rozstrzygnięciu dla jednej ze stron, którą reprezentuje, ale również w sytuacji konieczności podważania dowodów w sprawie, przedstawionych przez współmałżonka. Co jednak w sytuacji, gdy nie stać nas na pełnomocnika w sądzie? Czy może zostać on przydzielony przez sąd w sprawie?

Adwokat od spraw rozwodowych – dla wnoszącego pozew o rozwód

Wnosząc o rozwód trzeba ponieść koszty pozwu. Oczywiście w sytuacji, gdy nie ma się wystarczających środków można zwrócić się do Sądu o umorzenie części lub całości opłaty. Trzeba w tej sytuacji przedstawić trudną sytuację majątkową, załączając stosowne dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy.

Podobnie jest w sytuacji, gdy np. wnosi się o rozwód z orzekaniem o winie małżonka i konieczności załatwienia specjalisty do spraw rodzinnych. Wtedy można uzyskać dostęp do prawnika rozwodowego z urzędu, jednak po przedstawieniu odpowiedniego wniosku na piśmie lub ustnego do protokołu w sądzie. Konieczne jest dołączenie do niego załączników zawierających dane o wszystkich dochodach i źródłach utrzymania.

Skuteczny adwokat – również dla pozwanego w sprawie rozwodowej

Niezależnie od tego czy we wniosku o rozwód wskazane jest wnioskowanie o orzeczenie winy, nie tylko powód może złożyć wniosek o przyznanie adwokata od rozwodów. Taka możliwość przysługuje również pozwanemu. Zasady są tutaj identyczne, jak w przypadku powoda. Jest to przydatne np. w sprawach o rozwód z orzekaniem władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dzieckiem czy podziałem wspólnego mieszkania. W takich sytuacjach pomoc prawnika rozwodowego jest nieodzowna.

Kiedy sąd przychyla się do wniosku wnoszącego o adwokata z urzędu?

Sąd nie musi przychylić się do takiego wniosku, jeśli uzna go za bezzasadny. W kilku sytuacjach może zdecydować jednak o przydzieleniu z urzędu adwokata od spraw rozwodowych. Może się tak stać, gdy sprawa jest trudna pod względem prawnym. Taką decyzję może podjąć również wówczas, gdy uzna, że strona nie może samodzielnie działać w sprawie lub jej działanie jest nieporadne.

Kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata z urzędu?

Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca urzędowego adwokata. Rozwody to niemały koszt i mimo, że adwokat jest przydzielony z urzędu, to jednak po zakończeniu postępowania cywilnego, sąd zasądza zwrot kosztów sądowych od małżonka, który ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Oczywiście i w takim przypadku sąd może wziąć pod uwagę trudną sytuację finansową małżonka i zasądzić umorzenie części lub całości kosztów procesowych, które zostają pokryte przez Skarb Państwa.

Zdarza się do się to jednak, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku rozwodu z winy obu stron byli już małżonkowie ponoszą koszty po połowie, czyli każdy za siebie. Tu również sąd bierze pod uwagę ewentualną trudną sytuację materialną.

Jak wygląda procedura przydzielenia adwokata z urzędu?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podpisanym oświadczeniem majątkowym wraz z załącznikami, sąd zwraca się do okręgowej rady adwokackiej o przydzielenie adwokata. Rozwody nie raz ciągną się przez dłuższy czas, jednak sama procedura przydzielenia adwokata z urzędu trwa do 14 dni, podobnie jak w przypadku spraw administracyjnych.

Okręgowa rada adwokacka wysyła zawiadomienie, w którym wymienia z imienia i nazwiska wyznaczonego do sprawy rozwodowej adwokata, a także załącza informację o jego adresie do doręczeń. Może się zdarzyć, że we wniosku o adwokata z urzędu powód lub pozwany wskazuje konkretną osobę z imienia i nazwiska. Jeśli zgodzi się poprowadzić sprawę, okręgowa rada adwokacka wskazuje właśnie jego.

W najlepszej sytuacji jest strona, która nie zawiniła w sprawie, gdyż nie zostanie obarczona kosztami sądowymi, a tym samym ze względu na wcześniej złożony wniosek również zawartym w nich wynagrodzeniem dla adwokata. Jeśli winny rozpadu małżeństwa nie przedstawi oświadczenia o trudnej sytuacji będzie musiał te koszty ponieść.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij